Home / Пътуване / Никога няма да се досетите къде живеят най-щастливите хора в Европа

Никога няма да се досетите къде живеят най-щастливите хора в Европа

Обявиха Дания за най-щастливата страна в света

Дания

Изглед от датската столица Копенхаген

Най-добрите страни като цяло трябва да имат по-висок ранг във всичките шест ключови фактора, смята професорът по икономика Джон Хелуел от Университета на Британска Колумбия.

Освен това най-щастливите страни имат висок БВП на глава от населението, добра продължителност на живота, адекватни здравни грижи, асистенции при раждането и отглеждането на децата и липса на корупция в ръководството. Но също така от съществено значение са три неща, върху които гражданите имат пряк контрол – чувството за социална подкрепа, свободата да правят избори за живота си и богат културен живот.

И така, защо в Дания живеят най-щастливите хора? Ето някои от важните неща, с които датчаните се справят наистина добре.

Дания подкрепя родителите

Датските семейства получават общо 52 седмици родителски отпуск и 100 процента от заплатата, която са получавали преди. Децата имат достъп до безплатни или евтини грижи след като поотраснат. Нещо повече – това освобождава младите майки да се върнат към работата си във всеки един момент, без това да се отразява на майчинството им. Какъв е резултатът? В Дания 79 процента от майките се връщат към предишното си ниво на заетост. Бащите също имат право да ползват отпуски и допълнителни обезщетения.

дания хора

Здравеопазването в Дания е безплатно

Здравеопазването в Дания е гражданско право и източник на социална подкрепа

Датските граждани получават здравните грижи като основно тяхно право. Нещо повече – те знаят как да използват ефективно здравната система. В Дания хората са ползвали услугите на лекар средно 12 пъти за една година. Здравеопазването е безплатно и има строг контрол върху цените на лекарствата, както и върху онези лекарствени средства, които се изписват от лекарите. В Дания се насърчава не само ползването и изграждането на алтернативни източници на енергия, но и алтернативната медицина.

Равенството между половете е приоритет в Дания

Borgen

Датският сериал Borgen се следи с интерес в почти цяла Европа

Дания редовно се нарежда сред първите 10 страни в годишния доклад на Световния икономически форум, който измерва равнопоставеността на половете. Въпреки че в нито една страна в света все още не е постигната пълна равнопоставеност на половете, Дания и другите скандинавски страни могат да се похвалят точно с обратното. Това е най-вече заради силното присъствие на жените на ръководни позиции. Достатъчно е само да гледате датския сериал Borgen, за да разберете как Дания е постигнала това толкова важно равновесие.

Колоезденето е норма

В най-населения и най-голям град на Дания – Копенхаген, велосипедите съставляват 50 на 100 от транспортните средства, с които жителите му пътуват на училище или работа. Половината от пътуването до работното място се случва именно с колело. Това подобрява не само здравето, но също така намалява и въглеродните емисии. Освен това колоезденето допринася и за богатството на града, съобщава Forbes.

колела Копенхаген

В датската столица колелата не се заключват

Едно приятно удоволствие за студените и тъмни датски вечери

Повечето датчани прекарват вечерите си в кротки разговори на чаша ароматно вино с лимон. Тази толкова приятна напитка се нарича hygge. Hygge често се счита за силно оръжие в борбата срещу тъмнината, която сполетява скандинавската страна през зимата. Там, където слънцето грее по-малко от седем часа по време на зимното слънцестоене, винената напитка гони депресията и тъжните чувства. Hygge е и концепция за уют, пълен с любов и снизхождение, който може да помогне за смекчаване на някои от най-лошите сезонни психологически ефекти.

Коледа в Копенхаген

Коледа в Копенхаген

Датчаните се чувстват отговорни един към друг

За датчаните социалната сигурност и безопасност не е просто приоритет, чрез който могат да получават обезщетения. В скандинавската страна има истинско чувство на колективна отговорност и принадлежност. И този граждански дълг в съчетание с икономическата сигурност и добрия баланс между работа и живот води до по-висок процент на доброволчеството.

Дания е общество, в което гражданите участват и допринасят за създаването на общественополезен труд. Повече от 40 процента от всички датчани полагат доброволен труд в културни и спортни асоциации, неправителствени, обществени, политически организации и други.

loading...

One comment

  1. Elena Parapanova

    Да, ама сте в грешка! Това е прекрасният Стокхолм!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*