Home / Тя & Той / За любовта и 3-те етапа, през които преминава тя

За любовта и 3-те етапа, през които преминава тя

Конфликтите в една връзка са нещо нормално и естествено, категорична е Динка Колева пред Prekrasna.bg

Любовта е тема, която вълнува всички ни, поради това за нея е изписано и се пише много. Представите ни за любовта се формират още в ранното детство чрез взаимоотношенията между нашите родители, чрез средата, в която се развиваме, чрез филми, книги, поезия. От тук произтичат нашите нагласи и убеждения за любовта и успешността на една връзка. Именно тези наши убеждения ни движат (често съвсем неосъзнато) в избора на партньор и при изграждането на връзките, които създаваме. Те определят и нашите разбирания за любовта.

dinka kolevaЕдно от важните неща, които е полезно да знаем, е, че всяка връзка преминава през различни етапи. Това би ни помогнало да имаме по-добро разбиране за различни ситуации и периоди, през които преминаваме в нашата врзка. А също и би ни освободило от скептичната нагласа, че „любовта трае три месеца, шест месеца или три години“, защото ще знаем, че няма знак за равенство между влюбването и дълбоката свързаност и любов. Връзката е динамичен процес, както и всеки един от партньорите в нея се променя и развива. Всяка връзка има своята индивидуалност и особености, но има някои общи тенденции в динамиката на всяка връзка. Ето накратко най-основните етапи, през които тя преминава:

* етап на влюбване – това е етапът на силно физическо привличане, желание да бъдете с другия, превъзбуденост, окриленост, склоност за идеализиране на партньора. В този етап настъпват и промени на био-химично ниво, свързани с пошивено количество на някои хормони, носещи ни усещането за щастие. Това е най-кратката фаза в една дългосрочна връзка, обикновено е с продължителност няколко месеца. След това постепенно започваме да забелязваме различията. Възможно е с приключването на тази първоначална влюбеност да приключи и връзката. Неслучайно някои хора изцяло отъждествяват любовта само с този етап, поради което поддържат и убеждението, че любовта е кратка. Все пак не са малко връзките, които продължават и след този „розов“ етап и преминават към следващия, който аз бих нарекла „връщане към реалността“. Така че тези от вас, които продължават да са заедно и след това опиянение, смело могат да навлязат в по-дълбоките води на любовта.

* етап на „връщане към реалността“ – постепенно между партньорите нараства потребността от леко дистанциране (след като в предходния етап има тотално сливане с другия), започват да изпъкват и различнията. Това е етапът, в който най-често започват първите конфликти. Как ще се развие връзката през този етап, зависи от множество фактори като например: уменията за справяне с конфликти на всеки един от lyubovпартньорите, както и от нагласите, които има по отношение на конфликтите. Някои избягват конфликтите, други избухват и се карат, трети умеят да обсъждат разногласията си и развиват умения за сътрудничество. Конфликтите в двойката са обширна тема, но е важно да знаем, че за някои хора думата „конфликт“ е свързана с нещо негативно, недопустимо. За това те са склонни да не си позволяват да заяват себе си, своите различия, несъгласия и да избягват всякакви ситуации на конфронтация. Това обаче не помага за изграждането на дълбочина в отношенията. Затова отдъхнете с облекчение и помислете над идеята, че конфликтите са нещо нормално и естествено. Всъщност те са важни и могат да имат градивна роля във взаимоотношенията. По-важно е да се развиват умения относно това как да се случват, така че да не се стига до крайности. За някои двойки през този етап настъпва краят на връзката, за други това е началото на истинската връзка между тях. Всъщност, точно този етап дава възможност за всеки от партньорите да разшири своите представи за любовта, за връзката, да развие толерантност към различното, възможност за личностен растеж. Това е етапът, през който е нужно да минем, за да стигнем до етапа  на сътрудничество.

*  етап на сътрудничество – добре дошли в етапа на по-дълбока свързаност с партньора! След „лудото опиянение“ и бурните конфликти ние сме по-готови да приемаме и уважаваме индивидуалните особености на човека до нас. Добре би било да си припомним, че толерантността към различието не е равнозначна на примирение и жертване. Тук би било полезно да знаем, че успешното партньорство е свързано с това да си готов да бъдеш уязвим, да можеш да признаеш своите нужди и да си отворен да получиш, както и да уважаваш нуждите на партньора и да си готов да дадеш.

Така че създаването и развиването на всяка връзка е предизвикателство, за което са ни нужни повече осъзнатост за нас самите, както и готовност да се учим от взаимоотношенията с другите.

Динка Колева – фамилен консултант
http://dinkakoleva.blogspot.com/

Мили читатели, предлагаме ви да прочетете и едно интересно интервю с Динка Колева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*