Home / Любопитно / Достатъчно упорит ли си, за да постигнеш целите си?

Достатъчно упорит ли си, за да постигнеш целите си?

1. Лесно ли променяш своята гледна точка?
а) не, дълго размишлявам преди това;
б) понякога;
в) да.

Достатъчно целеустремен ли си?

Достатъчно целеустремен ли си?

2. Смяташ ли, че е по-добре да зависиш от някого, отколкото да правиш другите зависими от теб?
а) не, разбира се, това е глупаво;
б) само в изключителни случаи;
в) предпочитам другите да решават вместо мен.

3. Съгласен ли си с твърдението, че „със съдбата не се спори“?
а) въобще не съм съгласен/а;
б) по принцип – да, когато става дума за любов;
в) напълно съм съгласен/а.

4. Ако твоите спестявания са твърде малки, за да осъществиш пътешествие, за което мечтаеш отдавна, какво ще направиш?

а) ще тръгна с най-евтиния транспорт и ще се ограничавам във всичко, само и само да видя местата, за които мечтая;
б) ще се опитам да взема пари назаем;
в) ще почакам по-добри времена, когато ще спечеля достатъчно или ще успея да спестя необходимата сума.

5. Ако се хванеш на работа, която изисква на първо място бързо изпълнение, а не творчески и аналитичен подход, как ще реагираш?

а) ще се опитам да я свърша колкото може по-бързо и ще я предам, а после ще я проверявам и ако се наложи, ще я коригирам;
б) въпреки кратките срокове, ще се постарая да я направя колкото се може по-добре;
в) ще я свърша бързо, пък каквото се получи.

6. За да постигнеш поставената пред себе си цел, какво ще направиш?
а) ще набележа най-напред реалните срокове за изпълнение;
б) ще съставя най-общ план за действие;
в) ще обмисля най-различни варианти и ще избера два-три от най-реалните.

Резултати: 

Най-много отговори „а“: Ти си решителен и самостоятелен човек и винаги постигаш своето. Онези, които ще се опитат да застанат между теб и твоята цел, направо са за съжаление.

Най-много отговори „б“: Напълно си способен да постигнеш онова, което желаеш, но от време на време сам променяш целите си. Можеш дори да се откажеш от тях заради висши ценности или хора, които обичаш.

Най-много отговори „в“: Тъй като нямаш каквато и да е цел, няма към какво да се стремиш и какво да постигаш. Живееш по принципа „където ме отвее вятърът“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*