Home / Здраве и диети / Ролята на оптиката при избора на очила с различни диоптри

Ролята на оптиката при избора на очила с различни диоптри

Основният метод за коригиране на очни проблеми са диоптричните очила. Диоптрите са стойности, означаващи единици оптична мощност. В зависимост от установените очни проблеми, стойностите на диоптрите могат да бъдат съответно с положителна или отрицателна стойност.

В някои специални случаи обаче пациентите имат потребност от регулацията на няколко разстояния едновременно, което изисква смяната на различни чифтове очила според разстоянието.

Очилата с различни диоптри са иновативно средство, което служи за решаване на този проблем. Те се използват за коригиране на състоянието пресбиопия и се наричат още прогресивни очила.

Как оптичните центрове ви помагат в избора на очила с различни диоптри?

диоптри

Какви очила да си изберем?

Преглед и съставяне на рецепта

За разлика от останалите видове очила за коригиране на зрението, прогресивните очила не представляват готов продукт, който да откриете в оптиките. Напротив, те са специализиран тип очила, които изискват предварителен преглед при очен специалист и съставяне на рецепта за стъклата, които следва да се произведат.

Оптичните центрове обикновено предлагат провеждане на профилактичен преглед при очен специалист с цел изготвяне на рецепта за подходящи прогресивни стъкла. След преминаването на прегледа, офталмологът изготвя специална рецепта, по която да се изработят очилата с различни диоптри.

Избор на рамка и вземане на мерки

Следващият етап в избора на прогресивни стъкла е изборът на рамка, тъй като тези очила имат рамки с по-специфични изисквания. Едно от тях е нуждата от по-голямо кръжило, което да позволи разполагането на всички зони. Специалистите в оптичните центрове имат познанията и опита в подбора на правилните рамки, които са подходящи за побирането на стъкла с три оптични зони.

Вземането на мерки е следващият етап, при който оптичните центрове предлагат своите услуги в избора на правилните очила с различни диоптри. При вземането на мерки е важно да се вземе предвид големината и разположението на вашето лице, както и избор на вида рамка. Специалистите в оптиките имат задачата да ви окажат съдействие и препоръки в избора на подходяща рамка и размери според формата и големината на вашето лице.

Поръчка и изработка

Преди поръчката на стъклата оптичните специалисти извършват проба на рамките върху лицето на пациента. През този етап е важно съответните рамки да напасват перфектно чертите на клиента. Тук е и етапът за извършване на належащи промени с цел постигане на оптимално удобство и правилно позициониране на рамката според физиологическите дадености на пациента.

След това, в оптиките могат да бъдат поръчани и изготвени необходимите стъкла с три оптични зони. На този етап вече е изяснена информация за точния размер и форми на стъклата, съобразно вида на рамката и потребностите на клиента.

Поръчката на очила с различни диоптри преминава през няколко етапа до крайната изработка, затова и винаги трябва да бъде направена на място във физическите магазини на оптиките.

Да обобщим дотук:

При избора на подходящи очила за лечение или естетически потребности винаги се доверяваме на оптиките. Те предлагат специализирани продукти за удовлетворяване на различни потребителски нужди. Ето защо оптичните центрове са и мястото, на което могат да бъдат поръчани прогресивни очила с няколко диоптъра.

За този вид очила е характерно, че те осигуряват видимост за 3 оптични зони, поради което изискват индивидуална поръчка. Оптичните центрове спомагат за избора на правилните очила с различни диоптри, като осигуряват преглед и изготвяне на рецепта, избор на рамка и вземане на мерки, както и поръчка и изработка.

Снимка: Pixabay.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*